Liñas de investigación

Desigualdade Económica:

  • Análise económica da desigualdade, a pobreza e a polarización.

  • Mercado laboral: desemprego, discriminación salarial e segregación ocupacional.

  • Economía de xénero, raza e clase.

  • Crise de débeda, produtividade, dereitos de propiedade e distribucións da riqueza.

Economía dos Recursos Naturais e do Medio Ambiente

Economía da pesca e Ciencias do Mar

Historia Económica:

  • Análise histórica da Facenda Pública española.
  • Estudo histórico e económico do turismo.
  • Historia empresarial do turismo.

Teoría de Xogos:

  • Repartición de custos.

  • Modelos de negociación

  • Elección Social.